ELEKTRICKÁ JEHLA

Elektrická jehla na vypalování milií.
Využívá se vytvořeného vysokého napětí a nízkého kmitočtu pro zplyňování v místě na povrchu.
Nedochází k porušování integrity kůže.