Elektrická jehla na mílie

Elektrická jehla na vypalování milií.
Vužívá se vytvořeného vysokého napětí a nízkého kmitočtu pro zplyňování  v místě na povrchu.
Nedochází k porušování integrity kůže.