Ozonizér

 

OZONIZÉR

Princip využití tohoto přístroje je založen na vysokonapěťovém vysokofrekvenčním výboji.

Využití ozónu v kosmetice a estetické medicíně má dlouhou tradici.

APLIKACE OZONIZÉRU

Ošetření se provádí pomocí skleněného aplikátoru plněného argonem , který má stejně jako ostatní vzácné plyny malý elektrický odpor a vede velmi dobře elektrický proud. Díky této vlastnosti v uzavřených trubicích , kterými prochází elektrický proud, vznikají elektrické výboje.

Působením vysokofrekvenčního výboje dochází v místě užití k přeměně kyslíku obsaženého v kůži na ozón. Ozón má zklidňující a desinfekční vlastnosti. Zanícené ranky se velice dobře zatahují a hojí. Vřídky a akné rychle zasychají.

Pro kosmetické ošetření se využívá aplikátoru plochého, či bodového.

Aplikací vysokonapěťového výboje lze dosáhnout rozličných účinků a to v závislosti na nastavené intenzitě. Tu volíme podle místa aplikace.

VYUŽITÍ OZONIZÉRU

Ošetření pleti

Ozón má protizánětlivé účinky, zesiluje odolnost kůže.

Ozónová terapie napomáhá regeneraci, zabraňuje znečištění pórů a tím i zamezuje tvorbě kamedonů.

Působením ozónu dochází k intenzivní látkové výměně, což vede k lepšímu vstřebávání kosmetických přípravků.

Aplikaci provádíme lehkým kroužením plochou sondou.

Ošetření akné

Jedná se o protizánětlivé ošetření za použití nižší frekvence.

Provádíme ho pomalým krouživým pohybem plochou sondou kolem zaníceného místa.

Lze použít i sondy bodové.

Desinfekce, zklidnění

Vhodné po depilaci, epilaci a hloubkovém čištění

KONTRAINDIKACE

u osob s kardiostimulátory, osob s epilepsií, u osob se zvýšenou reakcí na elektrické impulsy, u akutních mokvajících dermatóz a v těhotenství. Ošetření nelze provádět v okolí očí a mateřských znamének.

ozonizer logoozonizer práce